Univ. of Chicago, MacNeillie Classroom , Flickr                                                                                                   EdTech Stanford University - Flickr                                                                                 Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris Mootee, Flickr                                           
Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris
    
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> רשימת הגיליונות >> גיליון מס' 4 (מרץ 2014): קורסי מוק MOOCs >> גיליון מס' 4 (מרץ 2014)
 

הוראה באקדמיה, גיליון מס' 4:  קורסי מוּק MOOCs
דבר העורכת, נירה חטיבה
תוכן העניינים

חלק א': קורסי מוּק: מיזמים והשלכותיהם על עתיד ההשכלה הגבוהה

Coursera : מה אנו למדים מחינוך מקוון?
דפנה קולראוניברסיטת סטנפורד

OpenupEd - מיזם קורסי המוּק האירופי
יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה

מדוע קורסי המוּק משבשים חדשנות?
אלי נועם, אוניברסיטת קולומביה

המרוץ לתחתית - מודלים עסקיים של השכלה גבוהה בחינם
יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה


איך נדע שהצלחנו?  שפה, כלים  ומדדים לאתגרי ההערכה והפיתוח של קורסי המוּק
שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה

חלק ב': הוראה ולמידה בקורסי מוּק

אקדמיה מקוונת באוניברסיטה העברית - התנסות ראשונית

אורנה קופרמןהאוניברסיטה העברית

גישת הכיתה ההפוכה כמנוף לשינוי - ממונולוג לדיאלוג בהוראה ובלמידה
דניאל לוין ואביגיל ברזילי,  הטכניון

להיות מורה בקורסי מוּק
דינה פריאלניק, דניאל חיימוביץ, עודד ליפשיץ, אוניברסיטת תל-אביב

סוגיות בפיתוח קורסי מוּק: אתגרים והזדמנויות
מירי ברק, עביר ותד, מיטל שגב וחוסאם חאיק, הטכניון

חלק ג': העשרה

פנים אל פנים בהוראה - מכתמים בדעה אחרת
ערן שר, הטכניון

מיהם המשתמשים בקורסי המוּק בעולם? תוצאות סקר

שמחה אבוגוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית וינגייט
 
סטטיסטיקות מ-Coursera , אוקטובר 2013 

על בחירת המינוח בעברית ל-MOOCs לשימוש בחוברת זו 
נירה חטיבה, אוניברסיטת תל-אביב
 
תרומת קורסי מוּק למדינות מתפתחות: המקרה של הודו
שמחה אבוגוס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והמכללה האקדמית וינגייט
חלק ד': סקירה כללית

הצונאמי של קורסי המוּק: האם יביאו למהפכה כוללת של ההוראה, הלמידה ומוסדות החינוך הגבוה?
נירה חטיבה, 
אוניברסיטת תל-אביב

 
לייבסיטי - בניית אתרים