Univ. of Chicago, MacNeillie Classroom , Flickr                                                                                                   EdTech Stanford University - Flickr                                                                                 Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris Mootee, Flickr                                           
Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris
    
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> רשימת הגיליונות >> גיליון מס' 7 (אפריל 2017): הוראה מבוססת טכנולוגיה ויישומה בכיתה ההפוכה
גיליון מס' 7 (אפריל 2017): הוראה מבוססת טכנולוגיה ויישומה בכיתה ההפוכה          
 
 הוראה באקדמיה, גיליון מס' 7: הוראה מבוססת טכנולוגיה ויישומה בכיתה ההפוכה

המערכת

דבר העורכת

חלק א: שיטות הוראה וקידומן באמצעות טכנולוגיה

למידה מדיון אקדמי - מסוקרטס ועד הפורום המקוון
יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה

למידה שיתופית מקוונת באקדמיה
מירי שינפלד, מכללת סמינר הקיבוצים, מרכז TEC מכון מופ"ת

רז שפייזר, המכללה לחינוך על שם קיי
 
למידת גילוי והאופנים שבהם הטכנולוגיה נרתמת לטובת הצלחתה
מיכל שודל, יוחאי עופרן, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
חלק ב': הכיתה ההפוכה

כיתה הפוכה בהוראה באקדמיה - סיכום של ספרות בין-לאומית
נירה חטיבה, אוניברסיטת תל אביב

כיתה הפוכה - הזדמנות שנייה להצלחה בקורס ולמניעת נשירה
אסף פרידלר, האוניברסיטה העברית בירושלים

כיתה הפוכה עם עבודה בקבוצות על מטלות הבית - שינוי רדיקלי בחוויית ההוראה
דן ריטר, הטכניון

כיתה הפוכה - פיתוח פרויקט קבוצתי בשימוש בקורס מוק בין-לאומי
דיויד שוורץ, תרגום על ידי קרן גולדפרד, אוניברסיטת בר-אילן

כיתה הפוכה - למידה והעמקה בחומר בקורסי מבוא רבי-משתתפים
דובי וייס, מכללת סמינר הקיבוצים

כיתה הפוכה - שימוש חלקי במודל למתן עזרה אישית וללמידת תכנים מתקדמים
לילך גל, אלעד שגב, HIT מכון טכנולוגי חולון

כיתה הפוכה - נקודת המבט של סטודנטים
תמי זייפרט, מכללת סמינר הקיבוצים

כיתה הפוכה מבוססת מוק מושקע, יישום בקורסים רבי-משתתפים - כל אחד צריך מנהיג
יובל שרייבמן, אוניברסיטת תל אביב

כיתה הפוכה - סיכום מאפיינים של שונות במודלים השונים
נירה חטיבה, אוניברסיטת תל אביב

 
לייבסיטי - בניית אתרים