Univ. of Chicago, MacNeillie Classroom , Flickr                                                                                                   EdTech Stanford University - Flickr                                                                                 Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris Mootee, Flickr                                           
Cedim News, Semana de clases de maestria con Idris
    
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> קול קורא למאמרים לגיליון 8 והנחיות להגשת מאמרים
קול קורא למאמרים לגיליון 8 והנחיות להגשת מאמרים          
 
קול קורא לגיליון מס׳ 8 של ״הוראה באקדמיה״
 
כתב העת שלנו שואף לקדם באוניברסיטאות ובמכללות בארץ את הפרקטיקה ואת הידע התיאורטי לגבי הוראה טובה רב-תחומית והערכתה http://academicteaching.net/
במסגרת זו הצבנו לעצמנו כמה מטרות:
1.   להציג ידע שיהיה רב-תחומי, כלומר, שיהיה רלוונטי לאנשי סגל אקדמי מתחומי תוכן רבים
2.   להציג ידע שיהיה רלוונטי ומועיל לפרקטיקה של עבודת ההוראה של אנשי הסגל על כל גווניה ויוביל להוראה טובה המקדמת את למידת הסטודנטים
3.   להציג ידע שיעניין אחוז גבוה מבין קהל קוראינו
4.   להציג את הידע העולמי שהצטבר במחקרים ומאמרים במשך עשרות שנים בנושאי הוראה באקדמיה, קידומה והערכתה
5.   להציג ידע עכשווי שהוא בחזית הפעילות והחשיבה העולמיים בנושאי הוראה אקדמית – ידע המקדם חידושים וחדשנות בהוראה
6.   להקפיד על רמה אקדמית גבוהה של המאמרים המתפרסמים
7.   לעודד מגוון של כותבים ישראליים מכל התחומים והדרגות האקדמיים וממגוון של מוסדות אקדמיים לחשוב ולחקור ולפרסם בנושאי הוראה ולהתנסות בחידושים בנושאי הוראה באקדמיה
8.   לפרסם מאמרים בעברית, ברוח הדיון המתנהל בימים אלו ברשת ״האקדמיה״

פורמט חדש

אנו עומדים היום בפני הרחבה והעשרה של כתב העת ושל הצוות האקדמי שלו. עד כה נאלצנו להצטמצם בכל גיליון לנושא יחיד. ואולם החל מהגיליון הקרוב אנו מזמינים מאמרים במגוון גדול יותר של הרכבים ונושאים על פי ארבעה מדורים, כמפורט בהמשך. חלק ממדורי הגיליון ייערכו על ידי עורכי משנה על פי זיקתם לנושא. הגיליון יופץ בגרסה אלקטרונית מלאה זמינה לכל ובגרסה מודפסת מקוצרת, על פי דרישה.

מדור א: נושא מרכזי – הוראה משולבת Blended/integrated/hybrid teaching
מינוח זה מתייחס למודל הוראה שמשלב למידה עצמאית של הסטודנטים ממקורות כתובים, מצולמים או דיגיטליים, עם שיטות של הוראה אקטיבית ופעילויות בכיתה. הרעיון הבסיסי הוא שהמרצים בכיתה לא יעבירו לסטודנטים מידע ותוכן שהסטודנטים יכולים להשיג וללמוד ממקור אחר, למשל ממקורות באינטרנט או מצילומי שיעורים. תפקידם של המרצים בכיתה הוא לעזור לסטודנטים להבין את החומר שהם למדו באופן עצמאי, להשיב לשאלותיהם ולתמוך בהם ביישום החומר ובעיסוק בפעילויות מאתגרות הקשורות בלמידתו. מודל הכיתה ההפוכה שלו הוקדש גיליון מס 7 הוא מקרה פרטי של הוראה משולבת ומאמרים בנושא זה יכולים להיכלל אף הם במדור זה. אנו מבקשים מאמרים מאנשי סגל שהתנסו בהוראה משולבת ושהפיקו ממנה תובנות ורעיונות של איך ליישם את המודל לקידום למידת הסטודנטים.
 
מדור ב: נושא מרכזי מה עשתה הנגישות להשכלה הגבוהה בעשור האחרון להוראה (ולמחקר) באקדמיה בארץ?
אנשי סגל רבים מתקשים להתמודד בהוראתם עם אוכלוסיית סטודנטים המאופיינת בהטרוגניות ההולכת וגדלה עם השנים, כאשר לחלק לא מבוטל מבין הסטודנטים אין מוכנות מספקת ללמידה אקדמית.
אנו מבקשים לבחון נושא זה:
א. בהיבטים שונים של הוראה ולמידה: הישגים לימודיים, רמה אקדמית, בסיס למחקר, שיטות הוראה, סוגי מטלות הבית, הערכת הלמידה - ציונים, ניהול כיתה/משמעת, ניהול משאבים, היבטים אתיים ועוד.
ב. מנקודות מבט של בעלי עניין שונים: מרצים, סטודנטים (תלמידים מצטיינים, תלמידים חלשים), חוקרי הוראה, בעלי תפקידים בכירים/מקבלי החלטות במוסדות האקדמיים, קובעי מדיניות ברמה הלאומית, בוגרים, ארגון הסטודנטים הארצי, שוק העבודה.

מדור ג: מגוון נושאים בהוראה רב-תחומית

יתקבלו למדור זה מאמרים בנושאים רלוונטיים שמקיימים לפחות את המטרות 6,3,2,1 המנוסחות לעיל.

מדור ד: מאמרים לגבי הוראה רב-תחומית לשיפוט עמיתים

יתקבלו מאמרים שיציגו מחקרים לגבי הוראה רב-תחומית ושיהיו ברמה אקדמית המקבילה לזו של כתבי עת אקדמיים ״שפיטים״ נחשבים, המתפרסמים באנגלית בחו״ל. המאמרים יעברו שיפוט ״עיוור״ קפדני.

הנחיות להגשת המאמרים
  • איכות הכתיבה: כל המאמרים יוגשו בכתיבה אקדמית טובה – בהירה, מאורגנת ולוגית, מהודקת (ללא עודף מלל), ובעברית תקינה ויכללו במידת הצורך כותרות ותת כותרות, אפשרי גם בכמה רמות.
  • אורך המאמר: המאמרים למדורים א-ג יהיו קצרים יחסית, 1,500-500 מילים. המאמרים למדור ד יהיו עד 5,000 מילים. כל זאת ללא הרשימה הביבליוגרפית.
  • איורים וטבלאות: יש למספר כל איור או טבלה, לכתוב עבורם כותרת ולהתייחס למספרם בגוף המאמר.
  • הפניות להערות או למידע ביבליוגרפי: יש למספר את ההפניות בגוף המאמר לפי סדר עוקב ולמספרם בהתאם גם ברשימה שבסוף המאמר. נא ראו בגיליונות הקודמים.
  • רשימה ביבליוגרפית: יש להקפיד שכל המקורות ברשימה שבסוף המאמר ייכתבו לפי כללי ה.APA. אם מצרפים לינקים לאתרים באינטרנט, אין להשתמש בתאריך ההפקה של הלינק, אלא לבדוק שכל הלינקים אכן  פעילים לפני ששולחים את המאמר.
  • לוחות זמנים: כצעד ראשון יש לשלוח לעורכת הראשית במייל nira@post.tau.ac.il כמה מילים עם הצהרת כוונות (הנושא, הרקע) עד ה 10 בספטמבר. אם ההצעה תימצא מתאימה, יש לשלוח תקציר של עד 200 מילים עד ה 15 באוקטובר. עם קבלת אישור על התקציר, יש לשלוח את המאמר השלם עד 31 בדצמבר 2017. במקרים מיוחדים על פי בקשה אישית תתאפשר דחייה מסוימת בלוח הזמנים.
  • מאמרים לשיפוט עמיתים יישלחו בפורמט של משלוח מאמרים מסוג זה (עם הסתרת זהות הכותבים פרט לגרסה לעורך).
שלבי העבודה על המאמר לאחר קבלתו

ייתכנו כמה סבבים של עריכת לשון כללית של הטקסט בין העורך הרלוונטי לכותב, כדי לשפר את הכתיבה. לאחר סיום שלב זה, המאמר עובר לעורכת הלשון של כתב העת ואף היא עשויה לנהל תכתובת עם הכותב להבהרת נקודות ולקבלת הסכמה על שינויים.
לייבסיטי - בניית אתרים